top of page

URBAAN

cityscapes

interior | architecture | urbanisme
About Us

 _ ABOUT

URBAAN

cityscapes

URBAAN cityscapes: ontwerp & advies voor openbare ruimte, (interieur)architectuur en stedenbouw. Sterk in integrale inrichting waarbij beleving van ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Combineren van groen, infra en architectuur in voor zichzelf sprekende ontwerpen en adviezen. Kenmerkend voor ons werk is de balans tussen functionaliteit en esthetiek op een duurzame manier en tegen eerlijke kosten. 

Jan Geert Baan

| Founder & Urban Designer |

Urbaan cityscapes is in 2012 opgericht door Jan Geert Baan. Hiervoor heeft hij ruim tien jaar voor grote en kleine ingenieursbureaus & gemeenten gewerkt. En ervaring opgedaan binnen de vakdisciplines stedenbouw, verkeer, openbare ruimte en (interieur)architectuur. 

Zijn ervaring zowel bij de overheid als binnen het bedrijfsleven en particuliere opdrachtgevers vormen samen met zijn opleidingen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Academie van Bouwkunst de basis voor Urbaan.​

projecten
Projecten openbare ruimte

URBAAN

cityscapes

Motto

 _ MOTTO

URBAAN

cityscapes

Vertaalt en verbeeldt complexe ruimtelijke vraagstukken voor hedendaags stedelijk landschap en vormgeving van gebouwen en interieur.

Samen met opdrachtgevers & partners werken wij aan een betere leefomgeving zowel buiten als buiten. Tijdens het gehele proces, van de eerste ideeën tot aan de realisatie zijn we inzetbaar als verbindende schakel tussen alle betrokken partijen.

Uitgangspunten:

  • Integrale inrichting van buitenruimte en (interieur)architectuur

  • Beleving van ruimtelijke kwaliteit

  • Benutten van meerwaarde van de omgeving en het liefst al aanwezige materialen en kwaliteiten (duurzaam, eerlijk, rentmeesterschap)

  • Balans tussen functionaliteit en esthetiek

  • Ontwerpen hebben toegevoegde waarde voor gebruikers & bewoners

  • Inspirerende, versterkende samenwerking met opdrachtgevers & partners

Meer weten?

maak een afspraak

​Integraal | procesmatig | creatief | no-nonsense  | toekomstbestendig | meedenkend | korte lijnen | hands-on | ambachtelijk | zinvol | doeltreffend| met plezier| decomplicerend | doortastend |

Aanpak:

Contact Us
_  contact

Weten wat Urbaan voor u kan doen? Neem contact op of maak direct een afspraak. We maken altijd ruimte voor kennismaking met koffie. Om te bomen over het ontwerpen van stoel tot stad.

Bel of mail voor een afspraak of meer informatie.

bottom of page