URBAAN

cityscapes

advies | ontwerp | realisatie
 

 _ ABOUT

URBAAN

cityscapes

URBAAN cityscapes: ontwerp & advies voor openbare ruimte en stedenbouw. Sterk in integrale inrichting waarbij beleving van ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Combineren van groen, infra en architectuur in voor zichzelf sprekende ontwerpen en adviezen. Kenmerkend voor ons werk is de balans tussen functionaliteit en esthetiek op een duurzame manier en tegen eerlijke kosten. 

Jan Geert Baan

| Founder & Urban Designer |

Urbaan cityscapes is in 2012 opgericht door Jan Geert Baan. Hiervoor heeft hij ruimt tien jaar voor grote en kleine ingenieursbureaus & gemeenten gewerkt. En ervaring opgedaan binnen de vakdisciplines stedenbouw, verkeer, openbare ruimte en architectuur. 

Zijn ervaring zowel bij de overheid als binnen het bedrijfsleven vormen samen met zijn opleidingen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Academie van Bouwkunst de basis voor Urbaan.​

 
Projecten

URBAAN

cityscapes

 

 _ MOTTO

URBAAN

cityscapes

vertaalt en verbeeldt complexe ruimtelijke vraagstukken voor hedendaags stedelijk landschap tot fraaie, toekomstbestendige plannen. Samen met opdrachtgevers & partners werken wij aan een betere leefomgeving. Tijdens het gehele proces, van de eerste ideeën tot aan de realisatie zijn we inzetbaar als verbindende schakel tussen alle betrokken partijen.

Uitgangspunten:

  • Integrale inrichting van buitenruimte

  • Beleving van ruimtelijke kwaliteit

  • Benutten van meerwaarde van de omgeving (duurzaam, eerlijk, rentmeesterschap)

  • Balans tussen functionaliteit en esthetiek

  • Ontwerpen hebben toegevoegde waarde voor gebruikers & bewoners

  • Inspirerende, versterkende samenwerking met opdrachtgevers & partners

Meer weten?

maak een afspraak

​Integraal | procesmatig | creatief | no-nonsense  | toekomstbestendig | meedenkend | korte lijnen | hands-on | ambachtelijk | zinvol | doeltreffend| met plezier| decomplicerend | doortastend |

Aanpak:

 
_  contact

Weten wat Urbaan voor u kan doen? Neem contact op of maak direct een afspraak. We maken altijd ruimte voor kennismaking met koffie. Om te bomen over het ontwerpen van stoel tot stad.

Bel of mail voor een afspraak of meer informatie.

URBAAN

cityscapes

  © URBAAN | cityscapes