top of page

URBAAN CITYSCAPES

Burg. Van Tienhovengracht

Amsterdam

Herinrichtingsproject:

transformatie 50-km straat naar woonstraat met parkstrook

ontwerp |

openbare ruimte en beplantingsplan

advies    |

bestuurlijke besluitvorming, bewonersparticipatie en begeleiding uitvoering

opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam 

Nieuw West

status:

definitief ontwerp  | gerealiseerd

april 2013

bottom of page